Priser

Utvikling av webside: 5000 kroner.

Support- og vedlikeholdsavtale: 1500 kroner/år.

Ta kontakt for mer detaljert informasjon og avtale.